P A S

(Penilaian Akhir Semester)

Semester Ganjil

Tahun Pelajaran 2021/2022

MTs Al Huda Kedungwaru

Gunakan waktu dengan baik

Cara Mengerjakan PAT

Pilihlah mapel sesuai jadwal dan kelas kalian masing-masing

Silahkan Pilih Sesuai Kelas Masing-Masing

PAS KELAS 8

Selamat Mengerjakan, Semoga Ilmu Kalian Bermanfaat

PAS Semester Ganjil MTs Al Huda Kedungwaru 2021