P A S

(Penilaian Akhir Semester)

Semester Ganjil

Tahun Pelajaran 2022/2023

MTs Al Huda Kedungwaru

Gunakan waktu dengan baik !

Cara Mengerjakan PAS

Pilihlah Mata Pelajaran sesuai jadwal dan kelas kalian masing-masing

Silahkan Pilih Sesuai Kelas Masing-Masing !

PAS KELAS 8

Selamat Mengerjakan, Semoga Ilmu Kalian Bermanfaat

PAS Semester Ganjil MTs Al Huda Kedungwaru 2022